Bharat

Bharat

Action

Directed by Ali Abbas Zafar

Starring Katrina Kaif, Disha Patani, Salman Khan

IMDB

150 mins

Bharat at the Cineworld Feltham

Cineworld Feltham

Leisure West, Air Park Way, Feltham

Show Map/Travel

Bharat at the Cineworld Feltham

Date Times
Sun 16th
 • 12:10pm
 • 1:20pm
 • 3:40pm
 • 4:50pm
 • 7:10pm
 • 8:00pm
 • 8:40pm
Mon 17th
 • 12:10pm
 • 1:20pm
 • 3:40pm
 • 4:50pm
 • 7:10pm
 • 8:20pm
Tue 18th
 • 12:10pm
 • 1:20pm
 • 3:40pm
 • 4:50pm
 • 7:10pm
 • 8:20pm
Wed 19th
 • 1:20pm
 • 4:50pm
 • 8:20pm
Thu 20th
 • 1:20pm
 • 4:50pm
 • 7:10pm
 • 8:20pm

Display all cinemas showing Bharat