Chhalawa

Chhalawa

Comedy

Directed by Wajahat Rauf

Starring Aashir Wajahat, Adnan Shah, Mehwish Hayat

Chhalawa at the Cineworld Ilford

Cineworld Ilford

I-Scene, 92-114 Clements Road, Ilford

Show Map/Travel

Chhalawa at the Cineworld Ilford

Date Times
Mon 17th
  • 3:50pm
Tue 18th
  • 3:50pm

Display all cinemas showing Chhalawa