Lunana: A Yak In The Classroom

Directed by Pawo Choyning Dorji

Starring Sherab Dorji, Kelden Lhamo Gurung, Ugyen Norbu Lhendup

110 mins

Lunana: A Yak In The Classroom is not currently showing anywhere.